Олександр Кучерук, Сергій Кот, Юрій Черченко. Акт про устійнення взаємовідносин і напрямних співпраці між Проводом Українських Націоналістів і Урядом Карпатської України. 21 липня 1939 р., Венеція. Оригінал // Архів ОУН. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 148. Арк. 1-2

Оригінал Акту про устійнення взаємовідносин і напрямних співпраці між Проводом Українських Націоналістів та Урядом Карпатської України. Затверджений 21 липня 1939 р. у Венеції за участю від ПУН – Голови ОУН полк. Андрія Мельника, членів ПУН Омеляна Сеника-Грибівського і Ярослава Барановського, від Уряду Карпатської України – Президента Карпатської України о. др. Августина Волошина, членів уряду Карпатської України Прем’єр-міністра Юліяна Ревая, міністра Августина Штефана (Голова Сойму Карпатської України в період 15-18 березня 1939 р.). Акт і додаток до нього містять оригінальні підписи усіх учасників переговорів.