Документи Комісії державного планування (КДП) ОУН. 1940-1941. – Архів ОУН. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 195а. Арк. 1- 46.

Олександр Кучерук, Сергій Кот, Юрій Черченко.

Документи Комісії державного планування (КДП) ОУН. 1940-1941. – Архів ОУН. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 195а. Арк. 1- 46.

У справі представлена частина оригіналів матеріалів Комісії державного планування (КДП) ОУН, яка була створена за дорученням Голови ОУН полк. А. Мельника для розробки проектів законодавчих актів та Конституції майбутньої незалежної української держави і діяла у 1939-1941 рр. Комісію очолював заступник Голови Проводу ОУН, видатний громадський, політичний, науковий діяч та відомий поет Олег Кандиба (О. Ольжич). До роботи комісії були залучені провідні науковці українського походження та діячі ОУН. Документи, що публікуються, віддзеркалюють діяльність комісії у 1940-1941 рр. і присвячені питанням організації окремих міністерств та їх компетенції, проекту положення про “державних мужів довір’я і тимчасових кураторів”, унормування торгівельних зв’язків України з закордонними країнами, організації українського книгодрукування та ін.

Ознайомитися з документом можна за посиланням.