Про Архів ОУН

АРХІВ ОУН У КИЄВІ

Фундація імені Олега Ольжича започаткувала новий проект – створення веб-сайту Архіву ОУН, який є складовою частиною Бібліотеки ім. О. Ольжича при фундації.

Архів ОУН у Києві – одна з найбільших в Україні недержавних установ, де зберігаються документи з історії українського націоналізму та українського національно-визвольного руху в ХХ столітті. В архіві зберігається декілька десятків тисяч документів Організації українських націоналістів та інших українських політичних партій і організацій. Хронологічно документи висвітлюють період від початку 1920-х рр. і до теперішнього часу.

В Архіві ОУН у Києві збереглися унікальні матеріали, пов’язані з діяльністю УВО та інших націоналістичних груп – передвісників ОУН, дискусіями та рішеннями щодо проведення першої і другої конференцій українських націоналістів і, зрештою, підготовкою славнозвісного Першого Конгресу ОУН 28 січня-3 лютого 1929 р., який задекларував постання ОУН як політичної сили нового зразка в українському визвольному русі. Понад 3 тис. документів Архіву ОУН у Києві датовані роками Другої світової війни і висвітлюють той драматичний і водночас героїчний період в історії ОУН. Найбільш чисельними є документи ОУН під проводом Андрія Мельника та ідейно близьких їй організацій про діяльність ОУН на еміграції, а також щодо останніх вже 27 років, коли ОУН почала діяти в Україні (з 1992 р.).

Матеріали нарад ПУН, Великих Зборів Українських Націоналістів, робоче листування, безцінні автографи голів ОУН Є. Коновальця, А. Мельника, О. Штуля, Д. Квітковського, М. Плав’юка,  діячів ОУН О. Ольжича, Д. Андрієвського, В. Мартинця, М. Сціборського, Ю. Вассіяна, М. Селешка, О. Сеника, М. Капустянського, М. Колодзінського, Р. Сушка, Б. Кентржинського, О. Чемеринського, Є. Онацького, С. Бандери, його брата О. Бандери, Ярослава Стецька, Р. Шухевича, С. Ленкавського та багатьох інших діячів українського націоналістичного руху, а також Д. Донцова, о. А. Волошина, Ю. Ревая тощо.

Мета веб-сайту Архіву ОУН – зробити доступними для науковців та усіх прихильників українського націоналізму ці документи, які сприятимуть ствердженню правди про історію та державницьку діяльність ОУН протягом всього її існування.

Поки що зроблені перші кроки у наповненні сайту – оцифровані і розміщені для вільного доступу усі підготовлені і опубліковані шість томів документальної серії «Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів» та том, присвячений постаті полк. А. Мельника, значна частина наукових статей, де використовувалися фонди Архіву ОУН. Серед перших оцифрованих документів – оригінал Акту про устійнення взаємовідносин і напрямних співпраці між Проводом Українських Націоналістів та Урядом Карпатської України, затверджений 21 липня 1939 р. у Венеції за участю від ПУН – Голови ОУН полк. Андрія Мельника, членів ПУН Омеляна Сеника-Грибівського і Ярослава Барановського, від Уряду Карпатської України – Президента Карпатської України о. др. Августина Волошина, членів уряду Карпатської України Прем’єр-міністра Юліяна Ревая, міністра Августина Штефана (Голова Сойму Карпатської України в період 15-18 березня 1939 р.). Акт і додаток до нього містять оригінальні підписи всіх учасників переговорів.

Документи Архіву ОУН були збережені на еміграції багатьма провідними діячами ОУН. Після проголошення державної незалежності України та перенесення до неї центру діяльності ОУН, заходами Голови Проводу ОУН, останнього Президента УНР в екзилі М. Плав’юка протягом середини 1990-х-початку 2000-х років основні збережені організаційні документи були переправлені в Київ і лягли в основу Архіву ОУН у складі Бібліотеки ім. О. Ольжича при Фундації імені Олега Ольжича. Найбільша їх партія надійшла у 2000 –  на поч. 2001 р. від З. Городиського.

Значну допомогу у роботі Архіву ОУН надала Дослідна Фундація ім. О. Ольжича у США (голова Р. Гелетканич, виконавчий директор інж. М. Герець), завдяки чому вдалося придбати сучасне устаткування для оцифрування архівних документів.

Попереду ще велика робота по опрацюванню фондів Архіву ОУН у Києві. Але вже сьогодні його матеріали починають бути доступними в мережі Інтернет на веб-сайті Архіву ОУН у Києві.